πολιτικός μετασχηματισμός

Δημόσιος χώρος στην πόλη & Κοινά

Δημόσιος χώρος στην πόλη & Κοινά Ο δημόσιος χώρος στις πόλεις αποτελεί πηγή ζωής για τις αστικές κοινότητες, χρησιμεύοντας ως σημείο συγκέντρωσης, κοινωνικοποίησης και συλλογικής δημιουργίας. Στην πραγματικότητα, η έννοια αστικός δημόσιος χώρος ή δημόσιος χώρος στην πόλη, αναφέρεται σε περιοχές ή μέρη εντός του αστικού ιστού, τα οποία είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλα […]

Κύλιση προς τα επάνω