πατριαρχία

Για τις 8 του Μάρτη: Ο άντρας είναι το κεφάλι, η γυναίκα ο λαιμός

Ο άντρας είναι το κεφάλι, όμως η γυναίκα είναι ο λαιμός Φράση που έχει εντυπωθεί στο συλλογικό ασυνείδητο και έχει δημιουργήσει την πεποίθηση, ότι αποτελεί μια πρωτόγονη, εγγενώς εγγεγραμμένη στην ανθρώπινη φύση πραγματικότητα. Μια κατάσταση η οποία ήταν πάντα έτσι και θα συνεχίσει να είναι έτσι στο διηνεκές. Στην πρώτη της ανάγνωση φαντάζει ως ένας […]

Κύλιση προς τα επάνω