Κορνήλιος Καστοριάδης

Ελεύθερη βούληση: Από τον Kant στον Καστοριάδη

Ελεύθερη βούληση: Από τον Kant στον Καστοριάδη Εισαγωγή Η ελεύθερη βούληση είναι μια θεματική η οποία απασχολεί τη φιλοσοφική συζήτηση εδώ και αιώνες. Οι έννοιες της αυτονομίας και της ετερονομίας της βούλησης έχουν αναδειχθεί ήδη από τα αρχαία χρόνια (βλ. ιστορία του Οιδίποδα) ως θεμελιώδη ζητήματα σε συζητήσεις γύρω από την ηθική, την ηθική φιλοσοφία […]

Δημοκρατία & ΑΙ: Η τεχνητή νοημοσύνη ως Κοινό

Δημοκρατία & τεχνητή νοημοσύνη Στη εποχή της καλπάζουσας τεχνολογικής προόδου, η διαφαινόμενη κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μας παραπέμπει σε ένα σταυροδρόμι βαθιάς αλλαγής. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να είναι απλώς άλλο ένα καπιταλιστικό εργαλείο χειραγώγησης, ελέγχου και εξουσίας – αντίθετα μπορεί να παίξει τον ρόλο ενός πιθανού καταλύτη για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Οι […]

Πολιτική ανυπακοή και το πρόταγμα της Άμεσης Δημοκρατίας

Πολιτική ανυπακοή και το πρόταγμα της Άμεσης Δημοκρατίας Εισαγωγή Η πολιτική ανυπακοή έχει από καιρό αναγνωριστεί από μελετητές, κοινωνικούς επιστήμονες και συγγραφείς (λ.χ. H. D. Thoreau) ως ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μεμονωμένα άτομα, όσο και από τις διάφορες ομάδες, ώστε να εκφράσουν τη διαφωνία τους ενάντια στους άδικους νόμους […]

H φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας και η ενθήκευση της οικονομίας

H φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας του Καστοριάδη και η ενθήκευση της οικονομίας του Polanyi Ο Κορνήλιος Καστοριάδης (1922 – 1997) και ο Karl Polanyi (1886 – 1964) είναι δύο εξέχοντες, σύγχρονοι στοχαστές, οι οποίοι αμφότεροι προσέφεραν κριτικές προοπτικές για τη νεωτερική κοινωνία και τον ρόλο των θεσμών στη διαμόρφωση των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Ενώ […]

Κύλιση προς τα επάνω