κοινωνική μεταβολή

Κοινωνικά Κινήματα & Κοινωνική Μεταβολή

Κοινωνικά Κινήματα & Κοινωνική Μεταβολή Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ κοινωνικής μεταβολής και κινημάτων, θεωρούμε σκόπιμο να επισκεφτούμε το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από τις συνιστώσες. Όσον αφορά στα κοινωνικά κινήματα, ο Raschke, δηλώνει ρητά, ότι αυτά επιδιώκουν την κοινωνική μεταβολή μέσα από εξωθεσμικές μορφές δράσης και οργάνωσης ως κινητοποιημένα συλλογικά υποκείμενα με συλλογική συνείδηση (Καβουλάκος, 2018). […]

Κύλιση προς τα επάνω