κατειλημμένα κτίρια

Γεωγραφίες Αυτονομίας: Η σημασία των κατειλημμένων κτιρίων

Γεωγραφίες Αυτονομίας: Η σημασία των κατειλημμένων κτιρίων Στη σφαίρα της σύγχρονης ανθρώπινης ύπαρξης, λίγα φαινόμενα ενσωματώνουν τα ιδανικά της αλληλοβοήθειας, της αυτοδιαχείρισης και της αναζήτηση για αυτονομία,  πιο ζωντανά από τα κατειλημμένα κτίρια. Οι καταλήψεις χρησιμεύουν ως ζωντανές μαρτυρίες του διαρκούς πνεύματος της κοινωνικής αγωνιστικότητας και της φιλοδοξίας των πολιτών για αυτοδιακυβέρνηση. Έχουμε έτσι σημαντικούς […]

Κύλιση προς τα επάνω